1.01

Vinil Monomèric Blanc Brillo Opac Imprès

Qualitat

Monomèric

Color Vinil

Blanc

Color Adhesiu

Gris

Tack Adhesiu

Permanent

Gruix

100µ

Amples en cm.

105-137-160

Vinil promocional per a superficies planes.

Par a protegir-ho de l’abrassió fa falta laminar-lo.

Possibilitat de tall digital amb formes.